Mandala Art for Insight and Healing
by Jana Volfova


Barvy a jejich význam

Barvy jsou vibrace, které kmitají na vyšších frekvencích, než aby je naše ucho mohlo slyšet. Pro jejich vnímání příroda vytvořila oko. Frekvencí svých vibrací na nás mají barvy mocný vliv, nezávisle na tom, jsme-li si ho vědomi, nebo ne. Jsme neustále vystaveni vlivům barev, zejména v přírodě – modři nebe a moře, zeleni lesů a luk, hnědi čerstvě zryté půdy, žluti pouštního písku či poli slunečnic nebo nádherné měňavé hře barev při východu či západu Slunce.
Ale také náš malý individuální svět je vytvářen a charakterizován barvou – naším oblečením, povlečením postelí, nábytkem a tapetami v našem bytě a na pracovišti – ano, i barva naší stravy má svůj vliv. Všude jsme vystaveni vibracím barev, jejichž účinek vědomě či podvědomě pociťujeme.
Mělo by tedy být samozřejmostí používat barvy vědomě a smysluplně, popřípadě přímo jejich účinků využívat.

Různé vibrace barev na nás působí obzvláště prostřednictvím čaker.
Měli by jsme si uvědomit, že v celém Stvoření platí určité základní principy i v oblasti barev.

Není tedy náhoda, že krev je červená, že má stejnou barvu jako uhlíky v ohni nebo nitro sopky. U červené barvy se vždy jedná o energii a aktivitu – v oblasti sexuality vyjadřuje červená čistě tělesný chtíč.
Oranžová, která je přiřazována druhé čakře, podporuje naproti tomu spíše jemnější smyslnost, která vede k hlubší radosti ze života, k erotice, ve které hrají svojí roli i pocity lásky.
Bohužel jen v málo oblastech našeho bytí je působení barev známé a používané. Optimálním předpokladem pro stejně jednoduché jako účinné užití vibrací barev je znát vztahy barev k čakrám a umět je ve smyslu učení o čakrách, či jejich harmonizaci, použít.

Se znalostí souvislostí mezi barvami a našimi čakrami můžeme vibrace barev vědomě a záměrně používat.
Chceme-li např. aktivovat čakru srdce, použijeme co nejvíce něžné růžové tony :
na pracoviště si postavíme vázu s růžovými květinami, nosíme přednostně růžové oblečení, koupíme růžové svíčky až si budeme chtít dopřát vanovou koupel či si zakoupíme obraz, který obsahuje tyto barevné tony.

To jaké nás zaujmou v mandale barvy vypovídá i něco o nás samých.

Každý by si měl udělat svůj vlastní „výkladový slovník“ toho, jak barvy vnímá a jak na něj působí. Vnímání se v průběhu života mění, záleží na tom v jakém rozpoložení se člověk momentálně nachází.

Důležité je rovněž umístění barev v mandale. Barva, která je uprostřed obvykle vypovídá o tom, co je pro nás v danou chvíli nejdůležitější. Pokud v mandale nějaká barva převládá, vyjadřuje to, co v tomto okamžiku nejvíce přitahuje naši pozornost.   

Ráda vám pomohu nejen s diagnostikou barev, ale i poradím jak s pomocí barev použitých v obrazech harmonizovat vaše čakry, vaše já.
Vysvětlím vám na jakém principu funguje meditace s mandalou a jak vám obraz může nejen esteticky sloužit.

Každá barva má svou určitou symboliku, zastupuje jinou energii a vyjadřuje něco jiného.

Zajímám se o význam barev a jejich využití již několik let a někdy mám pocit, že jsem stále na začátku.

Přečetla jsem mnoho knih a článků na toto téma a s postupem času jsem si ze všeho nasbíraného materiálu udělala vlastní výtah toho, jak barvám rozumím a jak na mne která barva působí.
Už jen při malování obrazu určitou barvou vnímám, jaké ve mně barva vyvolává pocity, na co myslím a s čím si tuto barvu spojuji. Při použití nějaké barvy nemálo kdy cítím, jak začne určitá část mého těla vibrovat a do těla se mi z tohoto místa rozlévá příjemný hřejivý pocit. 
Velice často se mi tímto způsobem zharmonizuje nějaká čakra, která je v daném momentě disfunkční.

Tímto samým způsobem právě fungují mé obrazy. 
Jsou to úžasní pomocníci k meditaci či k harmonizaci jednotlivých čaker. 
Má vlastní zkušenost mi byla již několikrát potvrzena i ostatními lidmi, kteří ani nebyli majiteli některého z mých obrazů.


                                                                                                   S láskou Jana